Håndhygiejne er vigtigt – hvad enten der er tale om håndhygiejne i de private hjem, store virksomheder, institutioner og meget andet. Lige nu er der især fokus på at virksomheder skal blive bedre til hygiejne generelt på arbejdspladsen. Dette er fuld forståeligt, når man tænker på hvor mange sygedage virksomheder oplever.

Håndhygiejne er vigtigt

Mange virksomheder oplever hvert år et stigende antal sygedage til deres medarbejdere. Dette har været yderst frustrerende for mange ledere og chefer, da det har ledt til spørgsmål om deres evner til at motivere medarbejdere. Det viser sig dog i anonyme undersøgelser fra medarbejdere, at det i langt de fleste tilfælde blot skyldes reel sygdom. Sygdom der kan være forårsaget af dårlig håndhygiejne på arbejdspladsen. Mange arbejdspladser har allerede nu gjort noget ved det, og har opprioriteret håndhygiejne. Dette har man blandt andet gjort ved at investere i en masse hånddesinfektion, og standere til dette. Dette gør at det hele tiden er let tilgængeligt for medarbejderen at lade sine bakteriefyldte hænder desinficere. Efter disse tiltag, har flere arbejdspladser rent faktisk erfaret, at flere medarbejdere har haft færre sygedage. De har ligeså erfaret, at der er færre der rent faktisk bliver syge og har sygedage. Blot ved hjælp af noget så simpelt som håndhygiejne.

“Jeg havde meget færre sygedage”

Jeg er ansat i en stor virksomhed, med en velfunderet organisation. Vi har gode ledere, gode chefer og der er altid en man kan tage fat på hvis man har problemer. Derfor var det vigtigt for virksomheden at få konstateret at medarbejdernes sygedage ikke skyldtes dårlig ledelse og manglende motivation. Man kan selvfølgelig ikke sætte desinfektion op, og så med det samme konkludere at der er en direkte korrelation med antallet af medarbejdernes sygedage. Dog er det noget påfaldende at antallet af sygedage og syge medarbejdere var forbedret markant efter et år, hvor man havde fokuseret mere på håndhygiejne. Personligt har jeg i løbet af de seneste år haft 75% færre sygedage, sammenlignet med sidste år. Jeg skal ikke kunne sige om det skyldes den forbedrede håndhygiejne på arbejdspladsen, men det er jeg altså næsten sikker på. Jeg har i hvert fald haft meget færre sygedage. Det er også altid godt internt i organisationen at få bekræftet, at det ikke skyldes dårlig ledelse eller motivation, når medarbejdere udebliver fra arbejdspladsen. For det kan hurtigt skabe en dårlig stemning internt. Generelt håber jeg at mange flere virksomheder og institutioner benytter håndhygiejne.